Välkommen!

Vi är byggarbetsmiljösamordnare och riktar oss i första hand till privata byggherrar, bostadsrättsföreningar, hustillverkare och entreprenörer som färdigställer pre-fabricerade småhus eller genomför större renoveringar.

Välkommen!

Vi är byggarbetsmiljösamordnare och riktar oss i första hand till privata byggherrar, bostadsrättsföreningar, hustillverkare och entreprenörer som färdigställer pre-fabricerade småhus eller genomför större renoveringar.

Samordningstjänster

Samordning

Vi hjälper till med byggarbetsmiljösamordning (BAS-P) under planeringen och projektering av byggprojekt.

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan

Genom vårt webbverktyg och tillsammans med arkitekter, projektörer och entreprenörer tar vi fram arbetsmiljöplanen och ser vi till att den alltid är uppdaterad och tillgänglig.

Arbetsmiljösamordnaren_appar

Arbetsmiljö

Med hjälp av vår app. får du full koll på kvalitet, miljö och arbetsmiljö under byggfasen av byggprojekt.

Säkerhet

Säkerhet

Som arbetsmiljökonsulter med specialkunskaper inom byggbranschen säkerställer vi att byggprojektet uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Dokumentation

Uppföljning

Med våra webbverktyg och appar gör det enkelt för alla intressenter att följa upp och dokumentera arbetsmiljö, miljö och kvalitet. 

Employees are managing documents at the office.

Dokumentation

Vi säkerställer dokumentation i enlighet med Arbetsmiljölagstiftningen samt en sammanställning av egenkontroller avseende kvalitet. 

Sanktionsavgifter?

Du kan drabbas av dyra avgifter från Arbetsmiljöverket om du inte har koll på vad som gäller för ditt projekt.

Vad säger lagen?

Lär dig mer om vad lagen säger genom att titta på vår video. Du kan även ladda ner vårt kompendium om byggherrens arbetsmiljöansvar genom att klicka på länken nedan.